Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.05.2023 02:37

Karta obstarávania #NsPCL 151/23-právní
Hemodialyzační přístroj pro kontinuální dialýzu v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informácie

ID zákazky
38855
Názov predmetu
Hemodialyzační přístroj pro kontinuální dialýzu v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Číslo spisu
NsPCL 151/23-právní
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
580 000,00 Kč
Hlavný CPV
33181100-3 - Hemodialyzačné prístroje
Doplňujúci CPV
33181000-2 - Obličkové podporné prístroje
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajícího přístroje pro kontinuální dialýzu na oddělení ARO Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Stručný opis

Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky specifikovány zadavatelem ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 2 těchto ZP.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky
Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie (SZVO)

Áno

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
27.03.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Procesný garant
Petra Kreisingerová
petra.kreisingerova@nemcl.cz
+420 720948205
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.