Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.11.2020 20:56

Karta obstarávania #NR-44-19-OŘ-Ta
Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají

Informácie

ID zákazky
3905
Názov predmetu
Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají
Číslo spisu VO
NR-44-19-OŘ-Ta
Číslo z vestníka VO
Z2019-018563
Číslo z vestníka EU
2019/S 108-263975
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ obstarávania
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
16 000 000,00 Kč
Hlavný CPV
51200000-4 - Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a navigačných zariadení
Doplňujúci CPV
51900000-1 - Služby na inštalovanie navádzacích a riadiacich systémov
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají

Stručný opis obstarávania

Předmětem plnění je vybavení nejvýše 40 ks tramvají typu Stadler Tango NF2 systémem včasného varování před kolizí (dále jen „zařízení“). Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je i oživení zařízení, provedení všech souvisejících prací vč. dodání veškerého potřebného materiálu, a softwarové vybavení potřebné pro správnou funkci (souhrnně také jen „montáž zařízení“) a schválení zařízení pro provoz na tramvajové dráze v městské hromadné dopravě osob na území České republiky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
10.07.2019 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
08.12.2019

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.