Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.06.2024 05:32

Karta obstarávania #01-01/2023
Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantovateľné prístroje (kardiostimulátory, ICD, ILR)

Informácie

ID zákazky
39157
Názov predmetu
Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantovateľné prístroje (kardiostimulátory, ICD, ILR)
Číslo spisu
01-01/2023
Číslo z vestníka VO
12095 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 057-167848
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
19 876 871,25 EUR
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre implantovateľné prístroje (kardiostimlátory, ICD, ILR) pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 13 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 13 (slovom: trinástich) častí.
Opis položiek
Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 13 súťažných podkladov. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.
Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: Doprava predmetu zákazky na miesto plnenia.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.04.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
24.04.2023 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing, Miroslava Majchútová
majchutova.miroslava@suscch.eu
+421 484333148
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9395

Dokumenty

Časť 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantovateľné prístroje (kardiostimulátory, ICD, ILR)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
71 762,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantovateľné prístroje (kardiostimulátory, ICD, ILR)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
225 002,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantovateľné prístroje (kardiostimulátory, ICD, ILR)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 349 555,95 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantovateľné prístroje (kardiostimulátory, ICD, ILR)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 200 600,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantovateľné prístroje (kardiostimulátory, ICD, ILR)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 999 228,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantovateľné prístroje (kardiostimulátory, ICD, ILR)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 560 707,30 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantovateľné prístroje (kardiostimulátory, ICD, ILR)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
512 254,90 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantovateľné prístroje (kardiostimulátory, ICD, ILR)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
381 163,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantovateľné prístroje (kardiostimulátory, ICD, ILR)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
446 219,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantovateľné prístroje (kardiostimulátory, ICD, ILR)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
182 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantovateľné prístroje (kardiostimulátory, ICD, ILR)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
431 834,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 12 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantovateľné prístroje (kardiostimulátory, ICD, ILR)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
199 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 13 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantovateľné prístroje (kardiostimulátory, ICD, ILR)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
316 544,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33182200-1 - Srdcovostimulačné prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy