Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 12:02

Karta obstarávania #PTK-24-2023
Kuchynky - spotrebný inventár pre oddelenia a kliniky

Informácie

ID zákazky
39264
Názov predmetu
Kuchynky - spotrebný inventár pre oddelenia a kliniky
Číslo spisu
PTK-24-2023
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
39221000-7 - Kuchynské vybavenie
Doplňujúci CPV
39221100-8 - Kuchynské potreby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) oznamuje verejný obstarávateľ účastníkom trhu, že v termíne od 17.03.2023 do 27.03.2023 uskutoční prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) za účelom stanovenia požiadaviek na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
Predmetom zákazky je dodávka spotrebného inventáru pre oddelenia a kliniky. Vybavenie kuchyniek slúži k zabezpečeniu stravy pre pacientov. Podľa prílohy č. 1 je rozsah vybavenia spotrebného inventáru.

Poznámka

Výsledkom PTK a predložením cenových ponúk nedochádza k vyhodnoteniu úspešného uchádzača a uzatvoreniu zmluvy. Predmetné PTK slúžia pre verejného obstarávateľa k získaniu potrebných informácií k príprave verejného obstarávania.

Termíny

Len komunikácia
24.03.2023 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Mária Hudáková
maria.hudakova@unlp.sk
+421 556153151
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Dokumenty