Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 11:57

Karta obstarávania #PTK-25/2023
Systém hygieny rúk

Informácie

ID zákazky
39288
Názov predmetu
Systém hygieny rúk
Číslo spisu
PTK-25/2023
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
Doplňujúci CPV
33741100-7 - Čistiace prostriedky na ruky
33741000-6 - Výrobky na starostlivosť o ruky
24322200-9 - Jednosýtne alkoholy
24322220-5 - Etanol
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom prípravnej trhovej konzultácie je predmet zákazky "Systém hygiena rúk". Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohách.

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "KOMUNIKÁCIA" v systéme JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systému JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v systéme JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Termíny

Len komunikácia
29.03.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Darina Pahulyiová
obstaravanie.snp@unlp.sk
+421 556153011
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Dokumenty

časť 1: Hygiena rúk - Systém 1

Stav
Ukončená
Hlavný CPV
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky

časť 2: Hygiena rúk - Systém 2

Stav
Ukončená
Hlavný CPV
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky

časť 3: Dávkovače

Stav
Ukončená
Hlavný CPV
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky