Stav: Zrušená

Serverový čas: 01.10.2023 10:54

Karta obstarávania #39337
Traktorový príves pre prevoz balíkov

Informácie

ID zákazky
39337
Názov predmetu
Traktorový príves pre prevoz balíkov
Číslo spisu
39337
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na predmet zákazky: Traktorový príves pre prevoz balíkov - 1 ks pre projekt v rámci výzvy č. 65/PRV/2022.
Podrobný opis predmetu zákazky je vymedzený v prílohe č. 1 Výzvy: Cenová ponuka – technická špecifikácia.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.03.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
AGROFARMA JM, s.r.o.
Adresa
Rejdová 4
Rejdová
04926, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Nikola Bérešová
ber.espertosro@gmail.com
+421 918965414

Dokumenty