Stav: Zrušená

Serverový čas: 29.03.2023 05:39

Karta obstarávania #39351
Plachtové haly - AGRO ZULA s.r.o.

Informácie

ID zákazky
39351
Názov predmetu
Plachtové haly - AGRO ZULA s.r.o.
Číslo spisu
39351
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na predmet zákazky: Plachtová hala - 6 ks pre projekt v rámci výzvy č. 65/PRV/2022.
Podrobný opis predmetu zákazky je vymedzený v prílohe č. 1 Výzvy: Cenová ponuka – technická špecifikácia.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.03.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
AGRO ZULA s.r.o.
Adresa
Hlavná 187/14
Hrabušice
053 15, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Nikola Bérešová
ber.espertosro@gmail.com
+421 918965414

Dokumenty