Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.03.2023 06:59

Karta obstarávania #39352
Strojové vybavenie - Ďiaľkovo ovládaná kosačka, hydrostatický nosič náradia a nakladač

Informácie

ID zákazky
39352
Názov predmetu
Strojové vybavenie - Ďiaľkovo ovládaná kosačka, hydrostatický nosič náradia a nakladač
Číslo spisu
39352
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie diaľkovo ovládanej kosačky, hydrostatického nosiča náradia a nakladača pre projekt: „Investície do strojového vybavenia pestovania čučoriedok spoločnosti Kvety Tatry- Slovensko, s.r.o. v zmysle podrobného vymedzenia predmetu obstarávania, vrátane požadovaných parametrov, ktoré tvorí Prílohu č. 1 – Technická špecifikácia.

Opis predmetu zákazky je podrobne vymedzený v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.03.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o.
Adresa
Námestie Sv. Egídia 3003/96
Poprad
058 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jakub Kantor
jakub.kantor@kvetytatry.sk
+421 905724149

Dokumenty