Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.05.2023 10:19

Karta obstarávania #PT-26-2023
Dodanie a inštalácia komunikačného signalizačného systému "pacient-sestra"

Informácie

ID zákazky
39359
Názov predmetu
Dodanie a inštalácia komunikačného signalizačného systému "pacient-sestra"
Číslo spisu
PT-26-2023
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Hlavný CPV
32570000-9 - Komunikačné zariadenia
Doplňujúci CPV
45316200-7 - Inštalovanie signalizačných zariadení
50334400-9 - Údržba komunikačných sústav
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom prípravnej trhovej konzultácie je stanovenie požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia komunikačného signalizačného systému pacient-sestra v rámci pracovísk Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice nachádzajúcich sa na Rastislavovej 43, Košice a Tr. SNP 1, Košice. Na predloženie ponuky v rámci prípravnej trhovej konzultácie je nutná obhliadka miest dodania predmetu zákazky.
Bližšie informácie o predmete zákazky a informácie o obhliadke miest dodania sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií" a v ďalších prílohách.

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "KOMUNIKÁCIA" " v systéme JOSEPHINE., pre každú časť predmetu zákazky samostatne.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systému JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v systéme JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Termíny

Len komunikácia
01.04.2023 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
frantiska.sovariova@unlp.sk
+421 556153153
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Dokumenty