Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.10.2023 11:31

Karta obstarávania #39399
Traktorový príves pre prevoz balíkov

Informácie

ID zákazky
39399
Názov predmetu
Traktorový príves pre prevoz balíkov
Číslo spisu
39399
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na predmet zákazky: Traktorový príves pre prevoz balíkov - 1 ks pre projekt v rámci výzvy č. 65/PRV/2022.
Podrobný opis predmetu zákazky je vymedzený v prílohe č. 1 Výzvy: Cenová ponuka – technická špecifikácia.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.03.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
AGROFARMA JM, s.r.o.
Adresa
Rejdová 4
Rejdová
049 26, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Nikola Bérešová
ber.espertosro@gmail.com
+421 918965414

Dokumenty