Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2020 12:05

Karta obstarávania #NR-59-19-OŘ-Ja-NPŽP
Nákup 7 ks nových osobních vozidel II.

Informácie

ID zákazky
3945
Názov predmetu
Nákup 7 ks nových osobních vozidel II.
Číslo spisu VO
NR-59-19-OŘ-Ja-NPŽP
Číslo z vestníka VO
Z2019-019022
Číslo z vestníka EU
2019/S 110-267757
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ obstarávania
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34100000-8 - Motorové vozidlá
Doplňujúci CPV
34110000-1 - Osobné automobily
80510000-2 - Služby týkajúce sa odborných školení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Nákup 7 ks nových osobních vozidel

Stručný opis obstarávania

Dodávka 7 ks nových osobních vozidel v provedení dle technických specifikací předmětů plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
12.07.2019 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
10.12.2019

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.