Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 06:30

Karta obstarávania #MK/A/2019/14243
ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením

Informácie

ID zákazky
3967
Názov predmetu
ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením
Číslo spisu
MK/A/2019/14243
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 000,00 EUR
Hlavný CPV
79952100-3 - Služby na organizovanie kultúrnych podujatí
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2019 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Vysopal
peter.vysopal@kosice.sk
+421 556419326

Dokumenty