Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.07.2020 18:45

Karta obstarávania #S.270.1.3.2019
Dostawa gruzu budowlanego (kruszywa z recyklingu) na drogi w Nadleśnictwie Runowo

Informácie

ID zákazky
3969
Názov predmetu
Dostawa gruzu budowlanego (kruszywa z recyklingu) na drogi w Nadleśnictwie Runowo
Číslo spisu VO
S.270.1.3.2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 111-271304
Druh postupu
Próg unijny zamówień
Typ obstarávania
Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
Doplňujúci CPV
14212200-2 - Štrkopiesky do betónu
VO sa delí na časti
Áno
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis obstarávania

Zgodnie z SIWZ

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Korespondencja wyłącznie za pośrednictwem modułu wiadomości w platformie Josephine

Termíny

Termin otwarcia ofert
23.07.2019 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
23.07.2019 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Runowo
Adresa
Runowo Krajeńskie 55
Runowo Krajeńskie
89-421, Poľská republika
Procesný garant
Marcin Leszczyński
marcin.leszczynski@torun.lasy.gov.pl
+48 530286008
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_runowo/zamowienia_publiczne

Dokumenty

Część nr 1

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
Doplňujúci CPV
14212200-2 - Štrkopiesky do betónu
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Część nr 2

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
Doplňujúci CPV
14212200-2 - Štrkopiesky do betónu
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy