Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.07.2020 00:04

Karta obstarávania #MUHO 7040/2019 OP
KINO SVĚT - DODÁVKA A MONTÁŽ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRO PROMÍTÁNÍ

Informácie

ID zákazky
3982
Názov predmetu
KINO SVĚT - DODÁVKA A MONTÁŽ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRO PROMÍTÁNÍ
Číslo spisu VO
MUHO 7040/2019 OP
Číslo z vestníka VO
Z2019-019524
Číslo z vestníka EU
2019/S 111-271434
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ obstarávania
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 000 000,00 Kč
Hlavný CPV
32000000-3 - Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia
Doplňujúci CPV
32300000-6 - Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
32320000-2 - Televízne a audiovizuálne zariadenia
32321000-9 - Zariadenie pre televíznu projekciu
32321200-1 - Audiovizuálne zariadenia
32342000-2 - Reproduktory
31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
31221000-1 - Elektrické relé
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
51310000-8 - Inštalácia rozhlasových, televíznych, zvukových a videozariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Předmětem plnění veřejné zakázky bude kompletní dodávka a montáž technického vybavení pro promítání a jiná veřejná vystoupení (dále jen „technické vybavení“) v prostorech Domu kultury Hodonín, Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín (dále jen „DK), následná demontáž z DK a montáž v prostorech velkého sálu a malého sálu Kina Svět, Velkomoravská 1535/9, 695 01 Hodonín.

Stručný opis obstarávania

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovou dokumentací technologie promítání zpracovanou společností H.arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, IČ 28262999, datum zpracování 09/2018, zak. č. 655.
- Výkazem výměr (Soupisem dodávek a služeb), resp. návrhem kupní smlouvy, jež jsou jako přílohy nedílnou součástí zadávací dokumentace.
- Dotačním programem Státního fondu kinematografie, dotační okruh: 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie – Výzvou č. 2018-4-1-11 + Rozhodnutím o podpoře kinematografie č. j. SFKMG/8752/2018-KK ze dne 7. 9. 2018

Při realizaci předmětu veřejné zakázky bude na v místě plnění veřejné zakázky realizována zakázka, jejímž předmětem bude zhotovení stavby a související práce, která bude předcházet a navazovat na práce dodavatele prováděné dle této veřejné zakázky.

Dodavatel poskytne veškerou nezbytnou součinnost potřebnou nejen realizaci předmětu veřejné zakázky, ale rovněž potřebnou pro realizaci zakázky na zhotovení stavby, realizovanou zhotovitelem stavby, který vzejde ze zadávacího řízení na zhotovení stavby.

Zhotovení stavby tedy není součástí předmětu plnění dle této veřejné zakázky. Zadavatel bude zhotovení stavby řešit samostatným zadávacím řízením.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
25.07.2019 12:00:00
Lehota viazanosti ponuky
23.11.2019

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty