Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 20:50

Karta DNS #DNS NL 1/2023
Čistenie, dezinfekcia a deratizácia objektov a areálov v správe DPB, a. s.

Informácie

ID zákazky
40090
Názov predmetu
Čistenie, dezinfekcia a deratizácia objektov a areálov v správe DPB, a. s.
Číslo spisu
DNS NL 1/2023
Číslo z vestníka VO
13702-MUS
Číslo z vestníka EU
2023/S 070-208403
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
400 000,00 EUR
Hlavný CPV
90900000-6 - Čistiace a sanitárne služby
Doplňujúci CPV
90600000-3 - Čistiace a asanačné služby v mestských alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby
90921000-9 - Dezinfekčné a hubiace služby
90922000-6 - Hubenie škodcov
90923000-3 - Deratizačné služby
90924000-0 - Dezinfekcia dymom (zadymovanie)
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na zabezpečenie výkonu čistenia, dezinfekcie a deratizácie pre DPB, a. s.. Súčasťou každej zákazky vyhlasovanej v tomto DNS budú vyšpecifikované areáli a objekty, v ktorých je potrebný výkon v rámci vyššie navrhovaných troch základných kategórií.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
11.05.2023 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
11.05.2023 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
11.05.2027 00:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Kategória 1 _ Čistenie

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
90900000-6 - Čistiace a sanitárne služby
Doplňujúci CPV
90600000-3 - Čistiace a asanačné služby v mestských alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby
90921000-9 - Dezinfekčné a hubiace služby
90922000-6 - Hubenie škodcov
90922000-6 - Hubenie škodcov
90923000-3 - Deratizačné služby
90924000-0 - Dezinfekcia dymom (zadymovanie)

Kategória 2 _ Dezinfekcia

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
90900000-6 - Čistiace a sanitárne služby
Doplňujúci CPV
90600000-3 - Čistiace a asanačné služby v mestských alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby
90921000-9 - Dezinfekčné a hubiace služby
90922000-6 - Hubenie škodcov
90923000-3 - Deratizačné služby
90924000-0 - Dezinfekcia dymom (zadymovanie)

Kategória 3 _ Deratizácia

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
90900000-6 - Čistiace a sanitárne služby
Doplňujúci CPV
90600000-3 - Čistiace a asanačné služby v mestských alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby
90921000-9 - Dezinfekčné a hubiace služby
90922000-6 - Hubenie škodcov
90923000-3 - Deratizačné služby
90924000-0 - Dezinfekcia dymom (zadymovanie)

Zákazky