Stav: Zrušená

Serverový čas: 23.09.2023 16:54

Karta obstarávania #40489
Investície do baliarne mäsa – Kartonovačka s dopravníkom

Informácie

ID zákazky
40489
Názov predmetu
Investície do baliarne mäsa – Kartonovačka s dopravníkom
Číslo spisu
40489
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
127 013,33 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie technológie do baliarne mäsa, v zmysle technickej špecifikácie predmetu zákazky .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.05.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
ISTERMEAT a.s.
Adresa
Povodská 14
Dunajská Streda
92901, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Erika Fenesová
erika.fenesova@istermeat.sk
+421 905335643

Dokumenty