Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2023 14:38

Karta obstarávania #PTK/2023/14
Prístroj pre magnetickú rezonanciu vrátane pozáručného servisu

Informácie

ID zákazky
40673
Názov predmetu
Prístroj pre magnetickú rezonanciu vrátane pozáručného servisu
Číslo spisu
PTK/2023/14
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Hlavný CPV
33111610-0 - Jednotka magnetickej rezonancie
Doplňujúci CPV
33113000-5 - Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
80510000-2 - Služby týkajúce sa odborných školení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií" a v ďalších prílohách.

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.05.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Juraj Barbarič
jbarbaric@vusch.sk
+421 557891628

Dokumenty