Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.09.2023 19:14

Karta obstarávania #EPÚ/A/2019/317
Maliarske a natieračské práce

Informácie

ID zákazky
4071
Názov predmetu
Maliarske a natieračské práce
Číslo spisu
EPÚ/A/2019/317
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
45442100-8 - Maliarske a natieračské práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z maliarskych a natieračských prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Jedná sa o hygienické maľby prevádzkových priestorov a bytových jednotiek v zmysle zákona č. 259/2008 Z.z. o minimálnych požiadavkách na ubytovacie zariadenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty