Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.10.2023 10:14

Karta obstarávania #40768
Dron s multispektrálnou kamerou a nabíjacou stanicou

Informácie

ID zákazky
40768
Názov predmetu
Dron s multispektrálnou kamerou a nabíjacou stanicou
Číslo spisu
40768
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dron s multispektrálnou kamerou a nabíjacou stanicou - 1 ks. Bližšia špecifikácia v Prílohe č. 1 - Cenová ponuka

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2023 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
CGC INNOVATION s.r.o.
Adresa
Nám. priateľstva 2172/32
Dunajská Streda
929 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Marko Stanko
marko.stanko@eufc.sk
+420 0917365692

Dokumenty