Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2023 16:15

Karta obstarávania #S/07525/OVO/2023
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Siemens

Informácie

ID zákazky
40795
Názov predmetu
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Siemens
Číslo spisu
S/07525/OVO/2023
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 88/2023 zo dňa 04.05.2023 pod označením 16479 - MSS
Číslo z vestníka EU
2023/S 086-263600 zo dňa 03.05.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 708 941,52 EUR
Hlavný CPV
50400000-9 - Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Doplňujúci CPV
50421200-4 - Opravy a údržba röntgenových zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Pozáručný servis systémov výrobcu značky Siemens. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.06.2023 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.06.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Juraj Barbarič
jbarbaric@vusch.sk
+421 557891628

Dokumenty