Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2023 16:11

Karta obstarávania #S/05801/OVO/2023
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný

Informácie

ID zákazky
41097
Názov predmetu
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný
Číslo spisu
S/05801/OVO/2023
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 92/2023 zo dňa 11.05.2023 pod označením 17452 - MSS
Číslo z vestníka EU
2023/S 090-277383 zo dňa 10.05.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
519 570,00 EUR
Hlavný CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Doplňujúci CPV
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.06.2023 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.06.2023 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Juraj Barbarič
jbarbaric@vusch.sk
+421 557891628

Dokumenty