Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.11.2021 15:14

Karta obstarávania #108/19
Dodávka 5 kusů čelních skel KOTAS

Informácie

ID zákazky
4128
Názov predmetu
Dodávka 5 kusů čelních skel KOTAS
Číslo spisu
108/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
170 000,00 Kč
Hlavný CPV
34622100-4 - Električkové osobné vozne
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Předmětem zakázky je dodávka 5 kusů čelních skel KOTAS T3R dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Stručný opis

Předmětem zakázky je dodávka 5 kusů čelních skel KOTAS T3R dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
01.07.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty