Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.10.2023 12:28

Karta obstarávania #PTK-2023-01
Obväzový materiál pre potreby VOU a.s.

Informácie

ID zákazky
41370
Názov predmetu
Obväzový materiál pre potreby VOU a.s.
Číslo spisu
PTK-2023-01
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
33141114-2 - Zdravotnícka gáza
Doplňujúci CPV
33141115-9 - Zdravotnícke tampóny
33141113-4 - Ovínadlá
33141117-3 - Vata
33141112-8 - Náplasti
33141119-7 - Obklady/obväzy
33141110-4 - Chirurgické obväzy
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len "PTK") je stanovenie požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky, zistenie potreby rozdelenia predmetu zákazky na časti a stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Tovarom pre účely tejto PTK sú rôzne obväzové materiály potrebné pre zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa, ktoré sú stanovené v predpokladaných množstvách na obdobie 12 mesiacov.
Bližšie informácie sú uvedené v dokumente Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií a dokumente Príloha č. 1,2 - Obväzový materiál

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predloženie cenovej ponuky je potrebné prostredníctvom okna "KOMUNIKÁCIA" v komunikačnom systéme JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, je potrebné kontaktovať verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v systéme JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Termíny

Len komunikácia
03.06.2023 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
041 91, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Františka Šováriová
sovariova@vou.sk
+421 556135115

Dokumenty