Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2023 16:53

Karta obstarávania #PT-PHZ 2023/11
Buničitá vata

Informácie

ID zákazky
41410
Názov predmetu
Buničitá vata
Číslo spisu
PT-PHZ 2023/11
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
33141117-3 - Vata
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prieskume trhu pre PHZ" a v ďalších prílohách.

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PT pre PHZ, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnom PT pre PHZ, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétneho PT pre PHZ, aby v danom PT pre PHZ zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.05.2023 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Renáta Sobotková
rsobotkova@vusch.sk
+421 557891668

Dokumenty