Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.09.2023 20:19

Karta obstarávania #EPÚ/A/2019/644
Dodanie nového 9-miestneho špeciálneho motorového vozidla na prepravu osôb s elektro-hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík Citroen JUMPER COMBI L1H1 alebo ekvivalent

Informácie

ID zákazky
4145
Názov predmetu
Dodanie nového 9-miestneho špeciálneho motorového vozidla na prepravu osôb s elektro-hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík Citroen JUMPER COMBI L1H1 alebo ekvivalent
Číslo spisu
EPÚ/A/2019/644
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34114300-2 - Vozidlá pre sociálnu starostlivosť
Doplňujúci CPV
34115200-8 - Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie nového 9-miestneho špeciálneho motorového vozidla na prepravu osôb s elektro-hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík na zabezpečenie prepravy imobilných klientov podľa podrobného opisu predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.07.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty