Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2023 09:35

Karta obstarávania #12314/2023
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Uzovský Šalgov

Informácie

ID zákazky
41568
Názov predmetu
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Uzovský Šalgov
Číslo spisu
12314/2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
342 460,67 EUR
Hlavný CPV
16600000-1 - Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Uzovský Šalgov pre verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zaškolenia.

Zákazka sa delí na deväť častí:
Časť A: Mobilná kompostáreň
Časť B: Kolesový traktor s príslušenstvom
Časť C: Traktorový náves
Časť D: Mulčovač s košom
Časť E: Drvič za traktor
Časť F: Dvojnápravový kontajnerový náves
Časť G Veľkoobjemový kontajner
Časť H: Traktorová kosačka
Časť I: Zberná nádoba


Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.06.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
27.06.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Uzovský Šalgov
Adresa
Uzovský Šalgov 138
Uzovský Šalgov
082 61, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Priščák
prismaservicesro@gmail.com
+421 951023952

Dokumenty

Časť A: Mobilná kompostáreň

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
117 176,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
16600000-1 - Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť B: Kolesový traktor s príslušenstvom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
127 830,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
16700000-2 - Traktory/ťahače
Doplňujúci CPV
34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov
34223300-9 - Prívesy
43250000-0 - Čelné lopatové nakladače
43328100-9 - Hydraulické zariadenia
42410000-3 - Zdvižné a manipulačné zariadenia
42416300-8 - Zdvíhadlá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť C: Traktorový náves trojstranný sklápač

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 150,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov
Doplňujúci CPV
34223300-9 - Prívesy
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť D: Mulčovač s košom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 010,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
16310000-1 - Kosačky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť E: Drvič za traktor

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 140,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43414000-8 - Drviče
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť F: Dvojnápravový kontajnerový náves

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
32 980,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34220000-5 - Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť G: Veľkoobjemové kontajnery

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
19 086,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál
Doplňujúci CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť H: Traktorová kosačka

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 165,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
16310000-1 - Kosačky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť I: Zberná nádoba

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
923,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy