Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.10.2023 11:19

Karta obstarávania #41654
Skupinová búda pre teľatá na zelenej lúke a Individuálna búda pre teľa - stavba na zelenej lúke

Informácie

ID zákazky
41654
Názov predmetu
Skupinová búda pre teľatá na zelenej lúke a Individuálna búda pre teľa - stavba na zelenej lúke
Číslo spisu
41654
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Skupinové ustajnenie teliat vo vonkajších búdach na farme Borová.
Teľatá odchované počas mliečnej výživy vo vonkajších individuálnych búdach sú umiestnené vo väčších skupinových vonkajších búdach. Sú tam podstielané búdy s výbehom pre 4-6 teliat. Teľatá sa tu obvykle nechavajú 3-4 týždne. Zvykajú si na skupinový chov a sociálne kontakty s inými teľatami. Vonkajšie skupinové búdy majú ostatné podmienky rovnaké ako pri individuálnych.
Individuálny ustajňovací priestor pre teľatá musí chrániť pred extrémnymi podmienkami prostredia. Dobré ustajnenie nemôže nahradiť zlú výživu a organizáciu chovu, ale zlé ustajnenie môže ich efekt výrazne znížiť. Keď majú teľatá v ustajňovacom priestore pohodu a sú v dobrom zdravotnom stave, môžu podávanú energiu a živiny využívať na prírastky a nemusia ju vynakladať na prekonávanie stresov z prostredia. Najrozšírenejším ustajnením teliat počas mliečnej výživy je ustajnenie vo vonkajších individuálnych búdach. Hlavným prínosom chovu teliat v búdach je výborné vetranie a minimalizovanie prenosu chorôb z jedného teľaťa na druhé.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.06.2023 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
RUPOS, s.r.o.
Adresa
Ružindol 448
Ružindol
91961, Slovenská republika
Procesný garant
Ing Ladislav Vysoký
rupos@rupos.com
+421 910739083