Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2023 03:43

Karta obstarávania #11/2023/JH
Lieky ATC skupiny L01FG01

Informácie

ID zákazky
41666
Názov predmetu
Lieky ATC skupiny L01FG01
Číslo spisu
11/2023/JH
Číslo z vestníka VO
18644-MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 099-308855
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
2 759 770,00 EUR
Hlavný CPV
33652000-5 - Antineoplastické a imunomodulačné činidlá
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je jeden liek s viacerými silami.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis

Lieky ATC skupiny L01FG01

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.06.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.06.2023 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Hosová
jana.hosova@vszp.sk
+421 220824515

Dokumenty