Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.10.2023 11:06

Karta obstarávania #41862
Baliaci stroj na balenie čajoviny

Informácie

ID zákazky
41862
Názov predmetu
Baliaci stroj na balenie čajoviny
Číslo spisu
41862
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie baliaceho stroja na balenie čajoviny – 1 ks.
Podrobný opis predmetu zákazky je vymedzený v dokumente „Opis predmetu zákazky“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.06.2023 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica
Adresa
Plavnica 415
Plavnica
06545, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Vančo
vanco.agrokarpaty@gmail.com
+421 907995330

Dokumenty