Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 08:32

Karta DNS #SE-VO2-2023/004781
Magnetické, korkové tabule, kliprámy, panely, školské tabule, informačné panely a insígnie DNS

Informácie

ID zákazky
41944
Názov predmetu
Magnetické, korkové tabule, kliprámy, panely, školské tabule, informačné panely a insígnie DNS
Číslo spisu
SE-VO2-2023/004781
Číslo z vestníka VO
36623 - MUT, 223/2023, 14.11.2023
Číslo z vestníka EU
2023-OJS218-688371, 218/2023,  2023-11-13
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
830 402,57 EUR
Hlavný CPV
30192170-3 - Nástenky
Doplňujúci CPV
30195900-1 - Biele tabule a magnetické tabule
44423450-0 - Menovky
30195000-2 - Tabule
39561133-3 - Insígnie
35261000-1 - Informačné panely
31523200-0 - Permanentné informačné značky
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku magnetických, korkových tabúľ, kliprámov, panelov, školských tabúľ, informačných panelov a insígnií.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
13.12.2023 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
13.12.2023 10:30:00
Doba trvania DNS
18.12.2027 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Majerská
zuzana.majerska@minv.sk
+421 250944567

Dokumenty