Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 08:54

Karta DNS #36_23
POTRAVINY PRE ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVACEJ PÔSOBNOSTI ŽSK - DNS

Informácie

ID zákazky
42060
Názov predmetu
POTRAVINY PRE ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVACEJ PÔSOBNOSTI ŽSK - DNS
Číslo spisu
36_23
Číslo z vestníka VO
35115 - MUT
Číslo z vestníka EU
657975-2023
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
12 936 392,06 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK031 - Žilinský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie bežne dostupného tovaru, rozdeleného do príslušných kategórií, ktorým sú „Potraviny“ v rozsahu CPV kódov uvedených nižšie, vrátane dodania do miesta plnenia (uvedené v bode 1 súťažných podkladov) a poskytnutia všetkých súvisiacich služieb spojených s plnením. Povaha predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému a ďalšie informácie k predmetu zákazky sú uvedené v časti súťažných podkladov Príloha č. 1 – Informatívny Opis predmetu zákazky k výzve vyhlasovanej v rámci zriadeného DNS a Príloha č. 2 – Informatívny návrh Rámcovej dohody používanej v rámci zriadeného DNS.

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
29.11.2023 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
29.11.2023 10:00:00
Doba trvania DNS
01.02.2028 23:59:59

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Žilinský samosprávny kraj
Adresa
Komenského 2622/48
Žilina
01109, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Helena Kučková
helena.kuckova@zilinskazupa.sk
+421 415032414
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8276

Dokumenty

Chlieb a pečivo

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky

Rôzne potraviny

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15800000-6 - Rôzne potravinárske výrobky
15240000-2 - Ryby v konzerve a inak pripravené alebo konzervované ryby
15600000-4 - Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
03212210-5 - Suché strukoviny
15980000-1 - Nealkoholické nápoje
15400000-2 - Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
15331460-9 - Konzervovaná zelenina
15332100-5 - Spracované ovocie
15131310-1 - Paštéta
15894700-8 - Lahôdky
15511700-0 - Mlieko v prášku

Mäso hovädzie a bravčové čerstvé

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15110000-2 - Mäso
15111000-9 - Mäso z hovädzieho dobytka
15113000-3 - Bravčové mäso

Chladená hydina

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15112100-7 - Čerstvá hydina

Mäsové výrobky

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky

Mäsové výrobky hydinové

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15131500-0 - Hydinové výrobky

Mrazená hydina, držky a ryby

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
15221000-3 - Mrazené ryby
15112000-6 - Hydina

Mrazená zelenina a výrobky

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
15331170-9 - Mrazená zelenina

Ovocie a zelenina

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy

Mlieko a výrobky

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
15510000-6 - Mlieko a smotana
15530000-2 - Maslo
15540000-5 - Syrárske výrobky
15550000-8 - Mliečne výrobky rôznych druhov

Lahôdky

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15894700-8 - Lahôdky

Vajcia

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
03142500-3 - Vajcia