Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 05:50

Karta obstarávania #MK/A/2019/16848
Zabezpečenie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu “Školské ovocie a zelenina“ pre deti v 37 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Informácie

ID zákazky
4256
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu “Školské ovocie a zelenina“ pre deti v 37 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Číslo spisu
MK/A/2019/16848
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
9 776,67 EUR
Hlavný CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v v rámci školského programu “Školské ovocie a zelenina“ Zoznam druhov ovocia, zeleniny a výrobkov z nich na ktorých dodávanie alebo distribúciu pre deti možno poskytnúť pomoc predstavuje vybrané druhy OZ, na ktoré sa vzťahuje finančná pomoc a sú v súlade s prílohou č. 2 nariadenia vlády SR č. 189/2017 Z. z.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.07.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419881

Dokumenty