Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.04.2021 13:16

Karta obstarávania #PSC/2019/271
Spotrebný materiál pre tlačiarne (OEM)

Informácie

ID zákazky
4267
Názov predmetu
Spotrebný materiál pre tlačiarne (OEM)
Číslo spisu VO
PSC/2019/271
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
30125000-1 - Časti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov
Doplňujúci CPV
30125100-2 - Tonerové náplne
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Dodávka ORIGINÁL (OEM) TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÉHO MATERIÁLU (ďalej len "tonery") do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení pre potreby Psychosociálneho centra, vrátane služieb spojených s ich dodávkou do sídla verejného obstarávateľa, vykládkou na určené miesto, bezplatným odberom použitých obalov a zabezpečením ekologickej likvidácie použitých tonerov podľa platných predpisov, pričom použité tonery prevezme dodávateľ od verejného obstarávateľa pri dodávke nových tonerov.

Originálne tonery:
Originálne tonery a spotrebné materiály sú priamo od výrobcov príslušných tlačových zariadení t.j. tlačové zariadenie a spotrebný materiál sú tej istej značky. Musia byť nové a zabalené v originálnom obale. Musia spĺňať požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných podmienok výrobcov zariadení. Originálne tonery a spotrebný materiál nesmú byť repasované, kompatibilné alebo od alternatívneho výrobcu. Nesmú byť renovované, vyrobené z už použitých tonerov a dielov a nesmie byť v nich použitý doplnený náhradný prachový toner, atrament alebo optický valec.
Originálne tonery a spotrebné materiály musia mať ochranné známky výrobcu, garantujúce nepoškodenie stroja a musia byť na každej náplni, ak ich výrobca zariadení príslušnej značky na toneroch aplikuje.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.07.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Psychosociálne centrum
Adresa
Löfflerova 2
Košice - mestská časť
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Madárová
zuzana.madarova@pscentrum.sk
+421 948352439
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://pscentrum.sk/o-nas/zverejnovane-dokumenty/vyzvy/2019/

Dokumenty