Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.11.2019 11:52

Karta obstarávania #6094/2019
ZŠ Hollého - stavebné úpravy jedálne

Informácie

ID zákazky
4286
Názov predmetu
ZŠ Hollého - stavebné úpravy jedálne
Číslo spisu VO
6094/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
21 470,71 EUR
Hlavný CPV
45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je úprava jedálne základnej školy s obsahom prác:
- demontáž plastových výplní otvorov, obloženia stien,
- odstránenie povlakovej podlahy,
- demontáž záchoda, umývadiel, príslušenstva, potrubí,
- búranie muriva, dlažby, podkladov dlažby; odsekanie stien z obkladačiek; vysekanie rýh,
- zhotovenie prekladov, priečok, hydroizolácií, penetrácií; potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou; zhotovenie omietok, samonivelizačnej stierky, cementového poteru
- dodanie a montáž výplní otvorov,
- dodanie a montáž kazetového podhľadu,
- dodanie a montáž keram. obkladačiek, povlak. podlahy, podlahy z keram. dlaždíc,
- dokončovacie práce – nátery a maľby,
- elektromontáže.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.07.2019 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.07.2019 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Topoľčany
Adresa
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovenská republika
Procesný garant
Bc. Martina Kukučková
martina.kukuckova@topolcany.sk
+421 385340360
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Dokumenty