Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.11.2022 14:49

Karta obstarávania #EPÚ/A/2019/631/2133
Dodanie úžitkového motorového vozidla na rozvoz stravy typu Dodávka

Informácie

ID zákazky
4287
Názov predmetu
Dodanie úžitkového motorového vozidla na rozvoz stravy typu Dodávka
Číslo spisu
EPÚ/A/2019/631/2133
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34144700-5 - Úžitkové vozidlá
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie nového úžitkového motorového vozidla na rozvoz stravy typu Dodávka podľa špecifikácie uvedenej v podrobnom opise predmetu zákazky v prílohe č. 1 Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.07.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty