Stav: Zrušená

Serverový čas: 14.10.2019 01:01

Karta obstarávania #MK/A/2019/16957
Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7

Informácie

ID zákazky
4296
Názov predmetu
Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7
Číslo spisu VO
MK/A/2019/16957
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 040,00 EUR
Hlavný CPV
39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania
Doplňujúci CPV
39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň
39312200-4 - Zariadenia závodných jedální
39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál
51100000-3 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Konvektomat bude slúžiť na prípravu a ohrev jedál pre potreby stravovania v školskej kuchyni pre deti v MŠ. Bližšie v prílohe Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.07.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Róbert Grega
robert.grega@kosice.sk
+421 556419902

Dokumenty