Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2021 18:54

Karta obstarávania #31/19
Dodávka trakčních baterií do tramvají

Informácie

ID zákazky
4308
Názov predmetu
Dodávka trakčních baterií do tramvají
Číslo spisu
31/19
Druh postupu
Sektorová podlimitní zakázka
Typ šablóny
Sektorová podlimitní zakázka
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
31440000-2 - Batérie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Předmětem veřejné zakázky je dodávka trakčních baterií do tramvají vše v souladu s obchodními podmínkami a v rozsahu dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka trakčních baterií do tramvají vše v souladu s obchodními podmínkami a v rozsahu dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
26.07.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty