Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.10.2019 01:03

Karta obstarávania #OB19SNC44
Rozvoj zelenej infraštruktúry v meste Senec

Informácie

ID zákazky
4310
Názov predmetu
Rozvoj zelenej infraštruktúry v meste Senec
Číslo spisu VO
OB19SNC44
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 170,83 EUR
Hlavný CPV
03452000-3 - Stromy
Doplňujúci CPV
03451300-9 - Kríky/kry/trsy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Stručný opis obstarávania

a) Výsadba nového trávnika (úprava terénu, odstránenie pôvodného trávnika, navážka hliny a výsadba nového trávnika) b) Výsadba listnatých vzrastlých stromov s koreňovým balom. Spolu bude vysadených 52 stromov. Výsadba listnatých krov nižšieho vzrastu s koreňovým balom – 20 krov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.08.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.08.2019 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Senec
Adresa
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Halmo
senec.halmo@proebiz.com
+421 949581914
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Dokumenty