Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.10.2019 01:16

Karta obstarávania #32/19
Zabezpečení areálu Medlánky

Informácie

ID zákazky
4317
Názov predmetu
Zabezpečení areálu Medlánky
Číslo spisu VO
32/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Zabezpečení areálu Medlánky

Stručný opis obstarávania

Předmětem zakázky je provedení díla s názvem „Zabezpečení areálů Medlánky – doplnění kamerového systému, rozšíření EKV-ovládání závor, interkom“. Jedná se o zabudování bezpečnostních prvků kamerového systému, MZP, závory, interkom, EKV, SPZ kamera v areálu zadavatele Brno – Medlánky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
26.07.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty