Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 00:37

Karta obstarávania #2/2023
Ozvučenie centrálnej haly Národného tenisového centra

Informácie

ID zákazky
43209
Názov predmetu
Ozvučenie centrálnej haly Národného tenisového centra
Číslo spisu
2/2023
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
32342410-9 - Zvukové zariadenie
Doplňujúci CPV
32331300-5 - Prístroje na reprodukciu zvuku
32340000-8 - Mikrofóny a reproduktory
32342410-9 - Zvukové zariadenie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie samostatného ozvučenia centrálnej haly Národného tenisového centra pre cca 4 000 ľudí so zázemím v réžii na 4. nadzemnom podlaží.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.07.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.07.2023 10:01:00

Vyhlasovateľ

Názov organizácie
Národné tenisové centrum, a.s.
Adresa
Príkopová 6
Bratislava
831 03, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Jakub Hošo
jakub.hoso@tatratender.sk
+421 911774813

Dokumenty