Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.11.2018 17:01

Karta obstarávania #5019/2018
Jarná a jesenná deratizácia plôch verejnej zelene a opakovanie deratizácie v meste Trnava

Informácie

ID zákazky
436
Názov predmetu
Jarná a jesenná deratizácia plôch verejnej zelene a opakovanie deratizácie v meste Trnava
Číslo spisu VO
5019/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 500.00 EUR
Hlavný CPV
90923000-3 - Deratizačné služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

1. Jarná deratizácia 2018 - zabezpečenie jarnej celomestskej deratizácie verejnej zelene a kontajnerových stojísk v termíne Apríl/ Máj. V prípade potreby opakovanie deratizácie od termínu Apríl/Máj do Októbra/ Novembra. Presný termín deratizácie vyhlási Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava.
2. Jesenná deratizácia 2018 - zabezpečenie jesennej celomestskej deratizácie verejnej zelene a kontajnerových stojísk v termíne Október/ November. V prípade potreby opakovanie deratizácie od termínu Október/ November do Apríla/ Mája. Presný termín deratizácie vyhlási Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2018 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
František Drgoň
frantisek.drgon@trnava.sk
+421 333236129

Dokumenty