Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.09.2023 23:08

Karta obstarávania #1/2023
Rekonštrukcia tenisových a squashových kurtov

Informácie

ID zákazky
43711
Názov predmetu
Rekonštrukcia tenisových a squashových kurtov
Číslo spisu
1/2023
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
Stavebné práce, Služby
Hlavný CPV
45236112-8 - Stavebné práce na stavbe plôch pre tenisové kurty
Doplňujúci CPV
37452720-4 - Vybavenie tenisových kurtov
37452600-7 - Squash
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výmena povrchov a vybavenia tenisových a squashových kurtov Národného tenisového centra.
Predmet zákazky pozostáva z nasledovných samostatných častí:
Časť 1.: Montáž nových tenisových povrchov
a) Montáž 3 ks nových tenisových povrchov pre centrálnu halu
b) Montáž 2 ks nových tenisových povrchov pre tréningovú halu
Časť 2.: Kompletná rekonštrukcia 4 squash kurtov

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.07.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.07.2023 10:01:00

Vyhlasovateľ

Názov organizácie
Národné tenisové centrum, a.s.
Adresa
Príkopová 6
Bratislava
831 03, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Jakub Hošo
jakub.hoso@tatratender.sk
+421 911774813

Dokumenty

Časť 1.: Montáž nových tenisových povrchov

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45236112-8 - Stavebné práce na stavbe plôch pre tenisové kurty
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2.: Kompletná rekonštrukcia 4 squash kurtov

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45236112-8 - Stavebné práce na stavbe plôch pre tenisové kurty
Doplňujúci CPV
37452600-7 - Squash
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy