Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.03.2024 17:14

Karta obstarávania #PSC/2019/277
Výmena PVC podlahových krytín

Informácie

ID zákazky
4380
Názov predmetu
Výmena PVC podlahových krytín
Číslo spisu
PSC/2019/277
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
44112200-0 - Podlahové krytiny
Doplňujúci CPV
45432110-8 - Kladenie podláh
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie a výmena PVC podlahových krytín s vyťahovanými soklíkmi v administratívnych priestoroch Zariadenia núdzového bývania a Komunitného centra , Adlerova 4, 040 22 Košice na prízemí a II. poschodí panelového domu s výťahom.
Rozsah predmetu zákazky zahŕňa najmä:
-Strhnutie a likvidácia pôvodnej podlahovej krytiny, prebrúsenie a vyčistenie podkladu, nivelizácia podkladu
-Pokládka a lepenie PVC podlahovej krytiny, prechodový profil hliník, farba strieborná
-Zhotovenie vyťahovaného sokla z PVC podlahy, výška 10 cm
-Dokončovacie práce – frézovanie, zváranie, silikónovanie, montáž prechodového profilu
-Doprava materiálu a presun hmôt
-Náklady na odvoz a likvidáciu odpadu a poplatok za uloženie odpadu
Objednávateľ si vyhradzuje právo výberu farby a druhu použitej krytiny zo vzorkovníka, ktorý mu predloží vybraný uchádzač pred vyhotovením objednávky s úspešným uchádzačom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.08.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Psychosociálne centrum
Adresa
Löfflerova 2
Košice - mestská časť
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Madárová
zuzana.madarova@pscentrum.sk
+421 948352439

Dokumenty