Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.11.2018 16:35

Karta obstarávania #3386/2017-260
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky

Informácie

ID zákazky
440
Názov predmetu
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky
Číslo spisu VO
3386/2017-260
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
2018/S 068-150998
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
44 627 803.00 EUR
Hlavný CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie a vykonanie Projektov pozemkových úprav v príslušnej časti predmetu zákazky a
ich udržiavanie v aktuálnom stave do schválenia v zmysle zákona o pozemkových úpravách v katastrálnych územiach
Slovenskej republiky.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk
11.05.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Matúš Porubčanský
matus.porubcansky@land.gov.sk
+421 259266232

Dokumenty

1. Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne západného Slovenska

Predpokladaná hodnota bez DPH
15 179 592.00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

2. Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne stredného Slovenska

Predpokladaná hodnota bez DPH
13 881 951.00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

3. Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne východného Slovenska

Predpokladaná hodnota bez DPH
15 566 260.00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody