Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.04.2024 16:12

Karta obstarávania #3386/2017-260
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky

Informácie

ID zákazky
440
Názov predmetu
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky
Číslo spisu
3386/2017-260
Číslo z vestníka EU
2018/S 068-150998
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
44 627 803,00 EUR
Hlavný CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie a vykonanie Projektov pozemkových úprav v príslušnej časti predmetu zákazky a
ich udržiavanie v aktuálnom stave do schválenia v zmysle zákona o pozemkových úpravách v katastrálnych územiach
Slovenskej republiky.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk
11.05.2018 10:00:00
Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.04.2022 11:00:00
Lehota na predkladanie ponúk
27.06.2022 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.06.2022 13:30:00
Lehota na predkladanie ponúk
18.07.2022 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.07.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Matúš Porubčanský
matus.porubcansky@land.gov.sk
+421 259266232

Dokumenty

1. Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne západného Slovenska

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 179 592,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

2. Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne stredného Slovenska

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
13 881 951,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

3. Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne východného Slovenska

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 566 260,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody