Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.05.2024 08:41

Karta zákazky #SE-VO2-2023/004519
Nákup karimatiek a spacích vakov

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO2-2022/002388 Športový materiál DNS

Informácie

ID zákazky
44097
Názov predmetu
Nákup karimatiek a spacích vakov
Číslo spisu
SE-VO2-2023/004519
Číslo z vestníka VO
č. 78/2022 pod zn. 17634 - MUT zo dňa 28.03.2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 060-155010 zo dňa 25.03.2022
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
17 252,11 EUR
Hlavný CPV
39522540-4 - Spacie vaky
Doplňujúci CPV
37414100-4 - Spacie podložky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup samonafukovacích karimatiek a múmiových spacích vakov pre potreby útvarov MV SR.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Zákazka je spolufinancovaná zo zdrojov EÚ (81,43%), štátneho rozpočtu (14,38%) pro-rata (4,19%), kód grantu: EK2017010062

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.08.2023 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Hlavová
martina.hlavova@minv.sk
+421 250944590

Dokumenty