Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.10.2023 13:27

Karta zákazky #SE-VO2-2023/004540
Posteľná bielizeň a deky - kontingenčný plán

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO2-2023/003883 Interiérový textil DNS

Informácie

ID zákazky
44341
Názov predmetu
Posteľná bielizeň a deky - kontingenčný plán
Číslo spisu
SE-VO2-2023/004540
Číslo z vestníka VO
15697 - MUT, vestník č. 84/2023 zo dňa 27/04/2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 082-248049 zo dňa 26/04/2023
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
193 650,00 EUR
Hlavný CPV
39516110-6 - Vankúše
Doplňujúci CPV
39512500-9 - Obliečky na vankúše
39512600-0 - Obliečky na podhlavníky
39512000-4 - Posteľná bielizeň
39511100-8 - Prikrývky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie posteľnej bielizne a diek z dôvodu doplnenia skladových zásob a požiadaviek kontingenčného plánu MV SR.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.09.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Hlavová
martina.hlavova@minv.sk
+421 250944590

Dokumenty