Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.11.2018 16:32

Karta obstarávania #359/2018
Elektromontážne práce

Informácie

ID zákazky
448
Názov predmetu
Elektromontážne práce
Číslo spisu VO
359/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
39 371.00 EUR
Hlavný CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
Doplňujúci CPV
45317300-5 - Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je poskytnutie služby zo strany poskytovateľa, týkajúcej sa realizovať elektromontážne práce, odborný a technický dozor pre potreby mesta počas konania kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Trnava.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Súťažné kolo
19.04.2018 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
František Drgoň
frantisek.drgon@trnava.sk
+421 333236129

Dokumenty