Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.02.2024 22:48

Karta obstarávania #MK/A/2023/20443
Modernizácia zastaralého javiskového vybavenie s ohľadom na zvýšenie kvality poskytovaných služieb – Javiskové vybavenie

Informácie

ID zákazky
45120
Názov predmetu
Modernizácia zastaralého javiskového vybavenie s ohľadom na zvýšenie kvality poskytovaných služieb – Javiskové vybavenie
Číslo spisu
MK/A/2023/20443
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
19212000-5 - Bavlnené tkaniny
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Dodanie tovaru vrátane dopravy a montáže do objektu Historickej radnice na Hlavnej ul. č.59 v Košiciach:
- 2 x Zadný horizont - bavlna, rozmer: 6,3 x 4,83m, čierna farba, riasenie
- 2 x Javiskové šály A- bavlna, rozmer: 1,4 x 5,5m, čierna farba, bez riasenia
- 2 x Javiskové šály B - bavlna, rozmer: 1,6 x 5m, čierna farba, bez riasenia
- 2x Konzola na uchytenie šálov s kotvením
- 1 x Sufita zadná - bavlna, rozmer: 12 x 0,6m, čierna farba, bez riasenia
- 1 x Sufita stredná - bavlna, rozmer: 6,4 x 0,4m, čierna farba, bez riasenia

bližší opis je uvedený vo Výzve

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
21.08.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.08.2023 09:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Martin Vasko
martin.vasko@kosice.sk
+421 556419320

Dokumenty