Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2023 16:00

Karta obstarávania #5/2023
Výmena MaR pre klimatizáciu a vzduchotechniku NTC

Informácie

ID zákazky
45215
Názov predmetu
Výmena MaR pre klimatizáciu a vzduchotechniku NTC
Číslo spisu
5/2023
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45331200-8 - Inštalovanie ventilácie a klimatizácie
Doplňujúci CPV
50730000-1 - Opravy a údržba chladiacich zostáv
50700000-2 - Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie nového riadenia MaR pre vzduchotechniku, zdroj tepla a zdroj chladu NTC vrátane programového vybavenia pre centrálny dispečing pre MaR, migrácia ústredne EPS Siemens CI1145 a zabezpečenie ich servisnej podpory

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.08.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.08.2023 10:01:00

Vyhlasovateľ

Názov organizácie
Národné tenisové centrum, a.s.
Adresa
Príkopová 6
Bratislava
831 03, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Jakub Hošo
jakub.hoso@tatratender.sk
+421 911774813

Dokumenty