Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.11.2018 16:32

Karta obstarávania #ÚtVO/32935/2018
Výmena okien, dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ J. Bottu 27 v Trnave

Informácie

ID zákazky
453
Názov predmetu
Výmena okien, dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ J. Bottu 27 v Trnave
Číslo spisu VO
ÚtVO/32935/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
124 509.00 EUR
Hlavný CPV
45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl
Doplňujúci CPV
45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je výmena drevených a oceľových okien a oceľových vstupných dverí za plastové okná, plastové dvere a hliníkové dvere na hlavnom pavilóne a pavilóne telocvične ZŠ s MŠ J. Bottu 27 v Trnave.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predkladanie ponúk
26.04.2018 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renáta Gregušová
renata.gregusova@trnava.sk
+421 915972311

Dokumenty